Private/Semi-private classes

Preis Privatkurs: 70 Fr. /45 Minuten oder 50 Fr. /30 Minuten (Preis ohne didaktische Mittel).

Preis Halbprivat: 40 Fr./ 45 Minuten (Preis ohne didaktische Mittel).